Een klokkentoren in Nederland

Een driedimensionale toren op een tweedimensionale gevel

Van der Laans eerst ontwerpopdracht was het ontwerpen van een kleine kapel in Baarle-Nassau in 1828. Hij wou een driedimensionale torenvolume integreren op een tweedimensionale gevel.

Hij vond de oplossing in de superpositie van de twee: de dragende gevel en de gedragen toren worden uitgedrukt door de steunberen. Zij dienen als maatstaf om de gehele gevel te lezen.

Vanuit het smalste ornament, de steunberen, de gehele gevel is alles hiërarchisch met elkaar verbonden door de verhouding 3:4.

Loading content…