Een huis in Nederland

Huis Naalden

© Drawing Van der Laan Archives © Drawing Van der Laan Archives

Met huis Naalden, slaagt Dom Hans Van der Laan erin om het meest eenvoudige huis te componeren in twee ordes van grootte, waarbij de wand, de cella en de hof vertegenwoordigd zijn.

In 2019 is deze analyse gemaakt door Hans Van der Laan jr, hij assisteerde Dom Hans Van der Laan in het realiseren van deze woning.

Twee ordes van grootte zijn gebruikt als lijst voor de dimensies van het huis.

De wanden zijn 4 dm.

De cella is 28 dm.

De hof is 200 dm.

Het huis kan worden geanalyseerd via zijn eurythmische verhoudingen.

De twee blokken voor het huis zijn:

The two blocks for the house are:

  • een blanke vorm van 56 dm x 172 dm x 32 dm hoogte
  • een blok van 56 dm x 130 dm x 42 dm hoogte

Deze twee blokken hebben hetzelfde volume. Hun opeenvolgende lengte en hoogte zijn gerelateerd als 3:4.

De positie van de twee blokken in de morfotheek.

Hans van der Laan jr. tekent huis Naalden

Loading content…