Een huis in Nederland

Een wandeling door het huis

“De buitenkant in de ban van de binnenkant.”

inscriptie door Dom Hans van der Laan, in de fontein bij de ingang.

© Model Van der Laan Archives © Model Van der Laan Archives

'In dit huis zijn alle woonruimtes om de hof heen gedisponeerd. Hierdoor komt een grote eenheid tot stand tussen de ruimte, want de hof constitueert zich nu niet door een eigen afbakening, maar door de afbakening door de omliggende ruimtes.'
(VDL, brief aan Jos Naalden, 19 April 1979)

© Photo Caroline Voet © Photo Caroline Voet
© Photo Caroline Voet © Photo Caroline Voet
© Photo Frans de la Cousine © Photo Frans de la Cousine
“De inwendige ruimte van het huis ontstaat tussen de vormen van de muren, die in elkaars nabijheid staan. Die ruimte ontleent aan die vormen haar eigen vorm. Overal zijn dus in het ontworpen huis de vormen van de wanden door het tonen van hun diktes duidelijk naar voren gebracht. ”
© Photo Frans de la Cousine © Photo Frans de la Cousine
© Photo Frans de la Cousine © Photo Frans de la Cousine
© Photo R. van Wendel de Joode © Photo R. van Wendel de Joode
© Photo R. van Wendel de Joode © Photo R. van Wendel de Joode
© Photo Frans de la Cousine © Photo Frans de la Cousine

'De hof is zo groot, dat deze aan de omringende galerijen nog juist geen maat en vorm kan ontlenen, zoals dat in de zaal wel het geval is. Hierdoor wordt de hof een echt buiten en als een aanzet voor de stedelijke dispositie.'
(VDL, brief aan Jos Naalden, 19 April 1979)

© Photo R. van Wendel de Joode © Photo R. van Wendel de Joode
© Photo Frans de la Cousine © Photo Frans de la Cousine
Loading content…