Een kerk in Nederland

St. Benedictusberg Abdij

De kerk en het atrium zijn gerealiseerd in de verhouding van 3:8. Het onderstaande onderzoek is gebaseerd op een herziene studie van 7 tekeningen, die Dom Hans Van der Laan presenteerde op 12 december 1984 in een lezing. Hij wijzigde de verhouding naar 3:7.

Belangrijker is de methodologie die werd gepresenteerd in de studie. Hieronder volgen we stap voor stap  de verhoudingen analyse die start bij het altaar en eindigt bij de totale ruimte.

© Photo Jeroen Verrecht © Photo Jeroen Verrecht

Dom Hans van der Laan legt uit:

'De kerk van Vaals is dus ontworpen als zo'n lange zaal voorafgegaan door een atrium, begeleid door twee gallerijen en beëindigd door een dwarsgalerij. Het atrium zelf is aan vier zijden door een galerij omgeven. Boven de pijlerstellingen van de drie galerijen en de dichte achterwand van de zaal zijn random ramen aangebracht, eveneens in de vorm van de pijlerstelling die ht platte plafond dragen. De galerijen van de zaal evenals die van het atrium zijn plat afgedekt, de zaal zelf draagt een kap met pannendak.'

‘Voor de inpassing van de kerk in het geheel in de bestaande abdij van Boehm was een atrium nodig maar ik heb die noodzaak dankbaar aanvaard omdat het de mogelijkheid schiep galerijen en atrium tot een grote dichte onderbouw te maken, waarboven de open lantaarn van de ramen en het dak de eigenlijke zaal ruimte zou manifesteren’

'Voor mij zou de ruimte van het koor met het altaar, ongeveer vierkant moeten zijn met een smalle strook erachter voor de ceremonies omdat met het gezicht naar de gelovigen gecelebreerd zou moeten worden. Het gedeelte voor de gelovigen dat eraan vooraf moet gaan zou eveneens niet langer dan breed moeten zijn omdat bij een langere ruimte de betrokkenheid van de gelovigen bij de viering van de liturgie niet tot zijn recht zou komen. Ik had dus tot een totale ruimte met een oppervlak van 3:7 moeten komen maar ik ben niet verder gekomen dan een afgeleide van 3:7 namelijk 2:5 1/3 ofwel 3:8 zoals het nu gerealiseerd is.'

© Photo Jeroen Verrecht © Photo Jeroen Verrecht
Loading content…